Vad är Helium?


Helium (He) är det näst vanligaste och näst lättaste ämnet på jorden, endast väte är lättare. Helium utgör nästan en fjärdedel av universums elementära massa (vikt). Helium syns inte, har ingen lukt eller smak och är inte giftig eller kemiskt aktiv – faktum är att det är den minst aktiva av alla ämnen. Till skillnad från andra ämnen existerar helium endast i gasform förutom under extrema förhållanden. Helium har en rad ovanliga egenskaper, förutom att den har lyftkraft i vår atmosfär, har helium den lägsta kok- och smältpunkten av alla grundämnen.

Helium upptäcktes 1868
Det var i slutet av 1800-talet som en fransk astronom upptäckte helium
i solspektrat när han studerade en solförmörkelse – därav namnet helium: från
grekiskans ”helios” som betyder sol. Idag används helium i olika typer av industrier som skyddsgas, kylgas, hjälp vid datering och djuphavsforskning - och till att blåsa upp ballonger!

Var finns helium?
I dagens universum skapas helium i stjärnorna, genom föreningen av väteatomer. På jorden däremot skapas helium genom den radioaktiva nedbrytningen av tyngre ämnen.

När helium bildas fångas en del av det upp i naturgas, där man finner helium i en koncentration av upp till 7 volymprocent. (Jämför detta med mängden helium i jordskorpan som bara är 8 delar på 1 miljard.) Man utvinner sedan helium från naturgas genom en slags destillering. Större delen helium utvinns i USA, ca 10% från Algeriet och en ännu mindre del från Ryssland och Polen.

Helium i ballonger
Helium har en hel del säregna egenskaper, och det bör du tänka på när du fixar dina helium-ballonger. En av dem är heliumets lyftkraft. Även om helium är lättare än luft, måste man ha tillräckligt med helium i en ballong för att även lyfta materialet som ballongen är gjord av. Det är därför helium inte lyfter de allra minsta ballongerna – mängden helium som ryms är helt enkelt för liten för att orka bära materialet. En annan av heliumets egenskaper är dess förmåga att färdas genom material. Helium kan ta sig ut ur en ballong tre gånger så snabbt som luft, och det är därför en heliumballong bara håller i 6-12 timmar innan den börjar sjunka ner till marken.
Blås därför alltid upp dina helium-ballonger samma dag! Man kan förlänga flygtiden genom att spruta in flytande plast, Hi-float, som tätar ballongen och därmed försvårar för heliumet att sippra ut.

Helium i flaskor
Heliumets förmåga att ta sig igenom material gör att det måste lagras i anpassade gasflaskor där det hålls under högt tryck. För att fylla ballongerna med helium använder man en särskild regulator anpassad för ballonger.

Helium i lungorna - Kvävningsrisk!
Som de flesta vet låter man som askungens hjälpsamma möss på julafton om man får helium i lungorna. Detta beror på att ljudets hastighet är nästan tre gånger så hög när det far genom helium jämfört med luft. Högre hastighet ger högre frekvens på ljudvågorna och därmed röstläget. OBS! att andas in helium i lungorna kan leda till kvävning. Detta för att helium tränger undan den luft vi behöver för syreupptaget. Att andas in helium direkt från helium-flaskan är extremt farligt då det höga trycket kan förstöra lungornas vävnad.

Första hjälpen
- Inandning : Höga halter kan orsaka kvävning. Symptomen kan även omfatta förlamning/
medvetslöshet. Kvävning kan inträffa utan förvarning. Flytta den skadade till frisk luft. Använd tryckluftsapparat med egen behållare. Se till att den skadade hålls varm och i stillhet. Tillkalla läkare. Ge andningshjälp om andningen upphör.

Är helium brandfarligt?
Helium är inte brandfarligt i sig men heliumbehållaren kan explodera vid hög temperatur och bör flyttas ur riskzon. Det ska alltid finnas skyltar som förmedlar att du har en tub i lokalen. Vid brand - informera alltid brandmannen att det finns helium i lokalen så att de vet att explosionsrisk finns.